CzyszczeniaCleaning

lux_panel_b.jpgNazwa produktu: LUX PANEL B

Charakterystyka : Płyn do mycia , pielęgnacji i konserwacji paneli podłogowych, parkietów i podłóg naturalnych.

Doskonale czyści i pielęgnuje podłogi z laminatów i wszelkiego typu drewna. Nie pozostawia śladów na podłodze, utrwala nabłyszczenie podłogi po uprzednim zastosowaniu nabłyszczacza do paneli – LUX-PANEL A ( zalecane). Można stosować również do płytek ceramicznych i kamienia oraz tworzyw sztucznych.

Forma produktu: Koncentrat

Opis opakowania: Biała okrągła butelka z blokadą

Opakowanie jednostkowe:
 0,5 l i 1,0 l

Opakowanie zbiorcze:  20 sztuk lub paleta – 800 sztuk (dla 0,5 l) i 12 sztuk lub paleta

lux_panel.jpgNazwa produktu: LUX PANEL C

Charakterystyka : Zmywacz do wszelkich warstw akrylowych. Zastosowanie : do usuwania starych lub łuszczących się powłok akrylowych .

Stosować również w przypadku niezgodnego z instrukcją zastosowania preparatu LUX-PANEL A.

[Marka własna – LUX Panel C]

Forma produktu: Koncentrat

Opis opakowania: Biała okrągła butelka z blokadą

Opakowanie jednostkowe: 0,5 l

Opakowanie zbiorcze: 20 sztuk, paleta – 800 sztuk

lux_szyba_kominkowa.jpgNazwa produktu: LUX SZYBA KOMINKOWA

Charakterystyka : Bardzo skuteczny i wydajny preparat służący do usuwania zanieczyszczeń osadzających się na szybie kominkowej w trakcie eksploatacji kominka. Doskonale usuwa trudno zmywalne osady typu sadzowego powstające w trakcie spalania różnych rodzajów paliw w kominku.

Forma produktu: spray             [Marka własna – LUX Szyba kominkowa]

Opis opakowania: Biała okrągła butelka z zamknięciem

Opakowanie jednostkowe: 1 l

Opakowanie zbiorcze: 11 sztuk, paleta – 330 sztuk

lux_boazeria.jpgNazwa produktu: LUX BOAZERIA

Charakterystyka : Specjalistyczny płyn do mycia , pielęgnacji i konserwacji paneli boazeryjnych z tworzywa sztucznego, posiada właściwości antystatyczne, można stosować go również do płytek ceramicznych  i kamienia

[Marka własna – LUX BOAZERIA]

Forma produktu: Płyn

Opis opakowania: Biała okrągła butelka z blokadą

Opakowanie jednostkowe: 0,5 l

Opakowanie zbiorcze:  20 sztuk, paleta – 800 sztuk

lux_szyba_kominkowa.jpgThe name of product: LUX SZYBA KOMINKOWA

Profile : The very effective the and effective preparation servant to removing the settling down on shaft dirts fireplace in track of exploitation of fireplace. It removes the of soot’s type of burning in fireplace the different kinds of fuels coming into being in track hard washable settlings perfect

The form of product: spray [Mark own – LUX fireplace Panel]

The description of packaging: White round bottle from lock

Isolated packaging: 1 l

Summary packaging: 11 arts, palette – 330 arts

lux_panel.jpgProduct: Lux Panel C

Profile : Remover to every acrylic layers. Use : to removing old or peeling off acrylic coats .
To apply in discordant case with instruction of use of preparation LUX also – PANEL A.

[ Own Mark – LUX Panel C]

The form of product: Concentrate

The description of packaging: White round bottle from blockade

Isolated packaging: 0,5 l

lux_panel_b.jpgName own Lux Panel B

The name of product: LUX PANEL B

Profile : The liquid to washing , nurturing and the preservation of floor panels, parquet floors and the natural floors.

Perfectly clean and it take care of from laminates the floor and the every type of wood. It does not leave on floor traces, the polishing
of floor strenghten after previous use polishing to panels – LUX – PANEL And ( recommended). It was can apply to ceramic plates also and stone as well as artificial materials.

The form of product: Concentrate

The description of packaging: White round bottle from blockade

Isolated packaging: 0,5 l and 1,0 l

Summary packaging: 20 arts or palette – 800 arts (for 0,5 l) and

lux_boazeria.jpgMarka własna Lux Boazeria- Mark own Lux Panelling

The name of product: LUX BOAZERIA

Profile : It specialist liquid to washing , nurturing and was can apply him to ceramic plates also the preservation of panels  from artificial material it, possesses antistatic proprieties, and stone

[ Own Mark – LUX BOAZERIA]  LUX Panel

The form of product: Liquid

The description of packaging: White round bottle from blockade

Isolated packaging: 0,5 l

Summary packaging: 20 arts, palette – 800 st